Privātuma politika - Datakom

Privātuma politika

 

Mērķi, pārzinis un saziņa ar to

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par Jūsu kā fiziskās personas datu  (turpmāk – personas datu) apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem gan datu iegūšanas laikā, gan  apstrādājot šos personas datus.

 

Fizisko personas datu (turpmāk – personas datu) apstrādes pārzinis ir SIA Datakom (turpmāk – Datakom vai Mēs),  reģistrācijas nr 40103142605, juridiskā adrese Malduguņu iela 2, Mārupe, LV – 2167, Latvija.

 

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Mūsu rīcībā esošo fizisko personu datu privātumu, tos iegūt un apstrādāt tikai tiesisku mērķu izpildei atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), kā arī citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 

Apstrādājot personas datus, Mēs pieliksim pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un drošu uzglabāšanu.  Mēs veiksim personas datu apstrādi, piemērojot iekšējās procedūras un mehānismus, lai novērstu neautorizētu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu.

 

Jautājumu gadījumā par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@datakom.lv vai rakstiska iesnieguma formā, to nosūtot SIA Datakom, Malduguņu iela 2, Mārupe, LV – 2167.

 

Datu apstrādes mērķi, veidi un ilgums

 

Jūsu personas datus mēs apstrādājam, lai:

 

Mājas lapā (jeb Vietnē):

 • ļautu nodrošināt Jums personalizētu piekļuvi;
 • ļautu mums atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem;
 • ļautu nodrošināt Jums dalību pasākumos;
 • varētu uzkrāt anonimizētus datus par lapas lietošanu
  un tādejādi varētu  pilnveidot mājas lapu un novērst nepilnības;
 • nodrošinātu klientu atbalstu un tādejādi varētu Jums sniegt pakalpojumus;

 

Mūsu telpās:

 • Nodrošinātu fizisko drošību – noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību;

 

Sniedzot pakalpojumus:

 • nodrošinātu klientu atbalstu un tādejādi varētu Jums sniegt pakalpojumus;nodrošinātu līgumsaistību izpildi, piemēram, nodrošinot IT sistēmu izstrādi, apkalpošanu un uzturēšanu;
 • lai izprastu tirgus un klientu prasības, lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga vajadzībām;

 

Pieteikumiem uz vakancēm:

 • Izvērtējot pieteikumus vakancēm un pievienotos datus;

 

 

Mēs apstrādājam šādus Jūsu datus

 

Mājas lapā:

 • Kontakt forma – Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma (jeb organizācijas) nosaukums. Ja pie šīs saziņas formas Jūs izvietota šāda iespēja un būsiet atzīmējis savu piekrišanu jaunumu un komercpiedāvājumu saņemšanai, Mums būs tiesības uz e-pasta adresi nosūtīt informāciju par plānotajiem semināriem, konferencēm, notikumiem un citiem tirgvedības pasākumiem un komercpiedāvājumiem (ne vairāk kā viens komercpiedāvājums vienas kalendārās nedēļas laikā).
 • Sīktdatnes – jeb datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu kā arī sniegtu iespēju uzlabot tās darbību. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Aizliegums izmanot sīkdatnes neliegs Jums iespēju lietot Vietni, taču tas var būtiski ierobežot Jūsu Vietnes izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS) un datuma/ laika zīmogu un laiku, kas pavadīts Vietnes sadaļās. Šī informāciju Šo informāciju Mēs vācam un izmantojam tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu Vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par Vietnes apmeklētāju darbībām Vietnē un analizētu apmeklētāju lietošanas pieredzi. Detalizētu informāciju par sīkdatnēm jūs variet iegūt mūsu Sīkdatņu politikā
 • Klientu Serviss – lietotājvārds, vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums. Šos datus mēs uzglabāsim neilgāk kā divus gadus no brīža, kad būs beigusies līgumsaistību izpilde.

 

Mūsu telpās:

 • Video novērošana – tiek veikts video ieraksts, kurā netiek veikta automatizēta sejas atpazīšana.

 

Sniedzot pakalpojumus:

 • Telefoniska saziņa ar servisa dienestu – zvana audio ieraksts kvalitātes nodrošināšanai. Šādus datus mēs uzglabāsim ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus no ieraksta brīža;
 • Marketinga vajadzībām – Klienta vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese un telefona numurs. Nodrošinot līgumsaistību izpildi – piemēram, atkarībā no līguma nosacījumiem, nodrošinot Jūsu IT sistēmu apkalpošanu un administrēšanu, mums var būt piekļuve (piemēram, rezerves kopiju veidošanai) personas datiem, kas atrodas Jūsu sistēmās. Šādus datus mēs uzglabāsim ne ilgāk kā piecus gadus no līgumsaistību izpildes brīža;
 • Analizējot pieteikumus pasākumiem un to novērtējuma anketas – vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese un telefona numurs.

 

Pieteikumiem uz vakancēm:

 • Izvērtējot pieteikumus vakancēm – pieteikuma vēstulē un CV norādītā informācija, kas nesatur sensitīvos datus. Mēs neprasām pieteikumos un CV norādīt jebkāda veida sensitīvos datus un paļaujamies, ka Jūs jums mums tādus nesniegsiet, tamdēļ saņemot šādus datus, mēs tos nekavējoties dzēsīsim.

 

Datu apstrādes ilgums

 

 • Mēs apstrādāsim personu datus tikai tik ilgi, cik tam ir tiesisks pamats un ir nepieciešams, lai:
 • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;
 • sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis;
 • nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi;
 • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku;
 • realizētu mūsu tiesiskās intereses;

 

Personas datus, kurus mēs apstrādāsim balstoties uz Jūsu piekrišanu, mēs apstrādāsim:

 

Mājas lapā:

 • Kontakt forma –ne ilgāk kā piecus gadus no Jūsu piekrišanas sniegšanas dienas;
 • Sīktdatnes – ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus;
 • Klientu Serviss – Šos datus mēs uzglabāsim neilgāk kā divus gadus no brīža, kad būs beigusies līgumsaistību izpilde.

 

Mūsu telpās:

 • Video novērošana – Mūsu telpās to veic SIA Datlex. Šādus datus mēs uzglabāsim ne ilgāk kā astoņas nedēļas no ieraksta brīža;

 

Sniedzot pakalpojumus:

 • Telefoniska saziņa ar servisa dienestu –,ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus no ieraksta brīža;
 • Marketinga vajadzībām –ne ilgāk kā piecus gadus no pēdējā darījuma brīža;
 • Nodrošinot līgumsaistību izpildi – ne ilgāk kā piecus gadus no līgumsaistību izpildes brīža;
 • Analizējot pieteikumus pasākumiem un to novērtējuma anketas – vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese un telefona numurs. Šādus datus mēs uzglabāsim ne ilgāk kā piecus gadus no pasākuma brīža.

 

Pieteikumiem uz vakancēm:

 • Izvērtējot pieteikumus vakancēm –ne ilgāk kā trīs mēnešus no brīža, kad būs noslēgts līgums ar izvēlēto pretendentu.

 

Trešās puses

 

Mēs nenodosim personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, piemēram, ar interneta vietņu analītikas, administratīvo pakalpojumu saņemšanai vai klientu apkalpošanas nodrošināšanu un savu interešu aizsardzību. Taču šādā gadījumā Mēs nodrošināsim, ka šīs trešās personas apstrādās personas datus tikai saskaņā ar Mūsu norādījumiem un nevarēs tos izmantot  citiem mērķiem. Šīm trešajām personām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un mūsu līgumiem tiek prasīts aizsargāts Jūsu datus.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma, ja to mums uzdos normatīvo aktu prasības, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Mēs nekādā veidā netirgosim Jūsu personisko informāciju un personas datus trešajām pusēm.

 

Datu nodošana uz citām valstīm

 

Datakom apņemas nenodot  Jūsu personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumu, ja Jūs esat devis tiešu piekrišanu tam.

 

 Jūsu tiesības

 

 • Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai Mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums.

 

 • Personas datu labošana un aktualizācija

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt mums to izdarīt. Mēs paļaujamies, ka Jūsu sniegtie dati par Jums ir aktuāli, kamēr vien Jūs neesat sniedzis informāciju, ka ir jālabo.

 

 • Piekrišanas atsaukšana

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kura tiek veikta uz Jūsu piekrišanas pamata.

 

 • Iebildums pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs variet atsaukt savu piekrišanu šādai Jūsu personas datu izmantošanai, nosūtot e-pastu uz info@datakom.lv. Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

 

 • Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Mums ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus, lai nodrošinātu mūsu likumīgās intereses (piemēram, lai nodrošinātu fizisko drošību, līgumu izpildi u.c.). Jums ir tiesības pret to iebilst, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus.
Lai šādā gadījumā izteiktu savus iebildumus, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu Mums.
Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

 

 • Izdzēšana

Lai arī Jums ir tiesības prasīt Jūsu personas datu dzēšanu, taču noteiktos apstākļos normatīvie akti un tiesiskās intereses mums pieprasa saglabāt datus.
Lai izteiktu savas prasības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu Mums. Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms šādas darbības veikšanas.

 

 • Apstrādes ierobežojums

Jums ir tiesības prasīt mainīt vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Taču, šajā gadījumā tas var ietekmēt to kādus pakalpojumus un to veidus varēsim Jums to sniegt.
Lai izteiktu savas prasības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu Mums.
Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms šādas darbības veikšanas.

 

 • Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim, kurus esat sniedzis ar savas piekrišanas vai līguma pamata.
Lai izteiktu savas prasības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu Mums. Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms šādas darbības veikšanas.

 

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Mēs pieņemam, ka pirms Vietnes  izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku, kā arī esat akceptējuši tās. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus šo politiku nosacījumos, informējot par to Jūs, publicējot paziņojumu Vietnē.

 

Šī Politika ir spēkā no 2023.gada 12.oktobra.

Sazinies ar mums
Sazinies ar mums! Atbildēsim uz visiem Jums interesējošajiem jautājumiem un piedāvāsim risinājumu.
x


  x
  Lai lejupielādētu failu, aizpildiet formu!
  Aizpildot šo formu, Jūs piekrītiet datakom.lv privātuma politikai
  check
  Paldies, forma veiksmīgi nosūtīta!
  Failam vajadzētu atvērties jaunā logā.
  Gadījumā, ja Jums nesanāca lejupielādēt failu, lūdzu, sazinaties ar mums.