Datakom
Privātuma politika

Šī interneta lapa (turpmāk – Vietne) pieder un to uztur SIA “Datakom”, reģistrācijas numurs: 40103142605, juridiskā adrese Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija (turpmāk – Datakom vai Mēs).

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Mūsu rīcībā esošo fizisko personu datu privātumu un  apstrādāt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus Jūsu kā fiziskās personas datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei.

Apstrādājot Jūsu personas datus, Mēs pieliksim pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un drošu uzglabāšanu.  Mēs veiksim Jūsu personas datu apstrādi, piemērojot iekšējās procedūras un mehānismus, lai novērstu neautorizētu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu.

 

Datu ieguve, mērķi un izmantošana

Saziņa ar Datakom:

Ja Jūs vēlēsies sazināties ar Datakom, izmantojot mūsu Vietni,  Jums Vietnē tiks lūgts sniegt informāciju par Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, elektroniskā pasta adresi un Jūsu interesējošo jautājumu, kā arī tiks veikta pārbaude vai šo formu neaizpilda automatizēts rīks. Sniedzot šo informāciju Jūs apliecināt, ka Jums ir rīcībspēja un Jūsu vecums ir lielāks par 16 gadiem.

Šos datus Datakom būs tiesīga izmantot, lai sazinātos ar Jums, kā arī, lai izmantotu potenciālai saziņai ar Jums nākotnē (ne ilgāk kā 36 mēnešus no šo datu saņemšanas dienas).  Ja pie šīs saziņas formas Jūs būsiet atzīmējis savu piekrišanu jaunumu saņemšanai, Datakom būs tiesības papildus uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīt informāciju par plānotajiem semināriem, konferencēm, notikumiem un citiem tirgvedības pasākumiem un komercpiedāvājumiem (nevairāk kā viens komercpiedāvājums vienas kalendārās nedēļas laikā).

 

Vietnes apmeklējums:

Papildus tam Mums ir tiesības izmantot Jūsu tieši un netieši sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību un Vietni, kā arī informācijas pieejamību tiešsaistē. Tas var izpausties, kā, piemēram, reklāmas piedāvājumi un arī pielāgotas Vietnes sadaļas.

Mēs paturam tiesības veikt anonīmu ziņu ievākšanu jeb ziņu, kas nav attiecināmas uz Jums vai kādu konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, nodarbošanos, atrašanās vietu), veiktajām darbībām Vietnē un neļauj to tieši vai netieši identificēt šo konkrēto personu.  Šīs ziņas tiks ievāktas un izmantotas, lai Mēs varētu savām tirgvedības vajadzībām apkopot  informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi, reklāmas, komercpiedāvājumi un Vietnes sadaļas piesaista vislielāko interesi un tādejādi pielāgot Mūsu tirgvedības aktivitātes.

 

Sīkdatnes:

Mēs esam tiesīgi vākt datus par tīmekļa Vietnes lietotājiem (tai skatā Jums), izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Aizliegums izmanot sīkdatnes neliegs Jums iespēju lietot Vietni, taču tas var būtiski ierobežot Jūsu Vietnes izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS) un datuma/ laika zīmogu un laiku, kas pavadīts Vietnes sadaļās. Šī informāciju Šo informāciju Mēs vācam un izmantojam tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu Vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par Vietnes apmeklētāju darbībām Vietnē un analizētu apmeklētāju lietošanas pieredzi. Detalizētu informāciju par sīkdatnēm jūs variet iegūt mūsu Sīkdatņu politikā.

 

Trešās puses

Mēs nenodosim Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai. Taču šādā gadījumā Datakom nodrošinās, ka šīs trešās personas saglabā Jūsu Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. Datakom var nodot Personas datus Datakom piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Datakom un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Taču šādos gadījumos Datakom pieprasīs no šiem saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

 

Datu nodošana uz citām valstīm

Datakom apņemas nenodot  Jūsu personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus, ja:

1)     Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar  vai izpildītu līgumu ar Jums, vai  lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts Jūsu interesēs;

2)     Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

3)     Jūs esat devis tiešu piekrišanu tam.

 

Datu aktualizācija

Mēs apņemies nodrošināt Jūsu Personas datu pareizību un paļaujamies uz Jums un citām personām, kas nodevušas šos personas datus, ka tiks nodrošināta nepieciešamā šo Personas datu aktualizācija.

Jums  ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt grozīt, papildināt vai dzēst savus Personas datus, kas par Jums ir Mūsu rīcībā, ja vien tas nav pretrunā ar līgumsaistību izpildes nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām.

 

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz Jūsu rakstveida pieprasījumu, Mēs Jūs normatīvo aktu kārtībā informēsim par:

Personas datiem, kurus Mēs apstrādājam attiecībā uz Jums;
Šo datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust) un to cik ilgi tie tiks apstrādāti;
Datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Jūsu datos;
Mērķus, kuru sasniegšanai Jūsu dati tiek apstrādāti;
Informāciju vai Jūsu dati tiek apstrādāti automatizēti.
Kā arī citu informāciju, ja to tieši paredz normatīvie akti;

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Gadījumā, ja Jūs vēlaties atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus vai veikt izmaiņas tajos, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar Datakom pa e-pastu: info@datakom.lv vai zvanot pa tālruni +371 6762 8888.

 

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Mēs pieņemam, ka pirms Vietnes  izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku, kā arī esat akceptējuši tās. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus šo politiku nosacījumos, informējot par to Jūs, publicējot paziņojumu Vietnē.

 

Šī Politika ir spēkā no 2017. gada 3.aprīļa.

 

Paklausk mūsų
Susisiekite su mumis »
Apie svarbiausia Datakome
Naujienos »
Sužinokite daugiau apie Datakom
APIE MUS »
Ziņojums
Sūtīt
Ziņojums
Send
Ziņojums
Send