Privatumo politika - Datakom

Privatumo politika

 

Tikslai, duomenų valdytojas ir susisiekimas su juo

 

Šios privatumo politikos tikslas – suteikti jums informaciją apie jūsų kaip fizinio asmens duomenų (toliau – asmens duomenys) tvarkymo tikslą, apimtį, apsaugą ir tvarkymo terminus renkant duomenis bei tvarkant šiuos asmens duomenis.

 

Fizinių asmens duomenų (toliau – asmens duomenys) tvarkymo administratorius yra SIA „Datakom“ (toliau – „Datakom“ arba Mes), registracijos Nr. 40103142605, juridinis adresas: Vienības gatve 109, Ryga, LV-1058, Latvija.

 

Esame įsipareigoję saugoti mūsų turimų fizinių asmenų duomenų privatumą, juos gauti ir tvarkyti tik teisėtais tikslais pagal Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas), taip pat kitus taikomus privatumo ir duomenų tvarkymo teisės aktus.

 

Tvarkydami asmens duomenis stengsimės užtikrinti jų konfidencialumą, vientisumą ir saugų saugojimą.  Asmens duomenis tvarkysime taikydami vidines procedūras ir mechanizmus, siekdami užkirsti kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui, prieigai, atskleidimui, kopijavimui, keitimui ar sugadinimui.

 

Iškilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. paštu: info@datakom.lv arba rašytinės paraiškos forma, siunčiant ją adresu: SIA „Datakom“, Vienības gatve 109, Ryga, LV-1058.

 

Duomenų tvarkymo tikslai, rūšys ir trukmė

 

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami:

 

Interneto svetainėje (arba tinklalapyje):

 • suteikti jums asmeninę prieigą;
 • galėti atsakyti į jūsų užklausas;
 • suteikti galimybę jums dalyvauti renginiuose;
 • turėti galimybę kaupti anoniminius duomenis apie naudojimąsi svetaine ir taip tobulinti svetainę bei pašalinti spragas;
 • aptarnauti klientus ir tokiu būdu suteikti jums paslaugas.

 

Mūsų patalpose:

 • Užtikrinti fizinį saugumą – apsaugą nuo nusikalstamų veikų, susijusių su nuosavybės apsauga ir gyvybinių asmenų interesų, įskaitant gyvybę ir sveikatą, prevenciją ar atskleidimą.

 

Teikiant paslaugas:

 • aptarnauti klientus ir tokiu būdu suteikti jums paslaugas, užtikrinant sutartinių įsipareigojimų vykdymą, IT sistemų kūrimą, aptarnavimą ir priežiūrą;
 • suprasti rinkos ir klientų poreikius kuriant naujus produktus ir paslaugas, taip pat ir rinkodaros tikslais.

 

Prašymams dėl laisvų darbo vietų:

 • Vertindami prašymus į laisvas darbo vietas ir pateiktus duomenis;

 

 

Mes tvarkome šiuos duomenis apie jus

 

Interneto svetainėje:

 • Kontaktų forma – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įmonės (ar organizacijos) pavadinimas. Jei prie šios formos nurodyta tokia galimybė ir pažymėjote sutikimą gauti naujienas bei komercinius pasiūlymus, turėsime teisę siųsti jums informaciją apie planuojamus seminarus, konferencijas, įvykius ir kitus rinkodaros renginius bei komercinius pasiūlymus jūsų el. pašto adresu (ne daugiau kaip vienas komercinis pasiūlymas per vieną kalendorinę savaitę).
 • Slapukai – arba failai, kuriuos svetainės įdiegia vartotojų kompiuteriuose, siekdamos identifikuoti vartotoją ir palengvinti naudojimąsi svetaine, taip pat pagerinti jos veikimą. Interneto naršyklės gali būti sukonfigūruotos taip, kad įspėtų vartotoją apie slapukų naudojimą ir leistų vartotojui pasirinkti, ar juos priimti. Draudimas naudoti slapukus netrukdys jums naudotis svetaine, tačiau tai gali žymiai apriboti jūsų naudojimosi svetaine galimybes. Be to, serveris įrašys jūsų interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą, kalbos nustatymą, operacinę sistemą, interneto paslaugų teikėją (IPS) ir datos / laiko žymą bei laiką, praleistą svetainės skyriuose. Šią informaciją renkame ir naudojame tik siekdami užtikrinti patogų ir saugų svetainės veikimą bei rinkti statistiką, t. y. norėdami daugiau sužinoti apie lankytojų veiklą svetainėje ir analizuoti jų patirtį. Išsamią informaciją apie slapukus galite rasti mūsų Slapukų politikoje.
 • Klientų aptarnavimas – vartotojo vardas, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įmonės pavadinimas. Šiuos duomenis saugosime ne ilgiau kaip dvejus metus nuo momento, kai pasibaigs sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

 

Mūsų patalpose:

 • Vaizdo stebėjimas – įrašomas vaizdo įrašas, kuriame neatliekamas automatinis veido atpažinimas.

 

Teikiant paslaugas:

 • Bendravimas telefonu su aptarnavimo tarnyba – skambučio garso įrašas kokybei užtikrinti. Tokius duomenis saugosime ne ilgiau kaip dvylika mėnesių nuo įrašymo dienos.
 • Rinkodaros tikslais – kliento vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. Užtikrinant sutartinių įsipareigojimų vykdymą – pavyzdžiui, atsižvelgiant į sutarties sąlygas, teikiant jūsų IT sistemų priežiūrą ir administravimą, galime turėti prieigą (pavyzdžiui, atsarginėms kopijoms pasidaryti) prie jūsų sistemose esančių asmens duomenų. Tokius duomenis saugosime ne ilgiau kaip penkerius metus nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
 • Analizuojant prašymus renginiams ir jų vertinimo anketas – vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

 

Prašymams dėl laisvų darbo vietų:

 • Vertinant prašymus dėl laisvų darbo vietų – motyvaciniame laiške ir CV nurodyta informacija, kurioje nėra jautrių duomenų. Nereikalaujame prašymuose ir CV nurodyti jautrius duomenis bei tikimės, kad jų mums nepateiksite, todėl juos gavę iš karto ištrinsime.

 

Duomenų tvarkymo trukmė

 

 • Asmens duomenis tvarkysime tik tol, kol tam turėsime teisinį pagrindą ir bus būtina siekiant:
 • teikti jūsų ar jūsų įmonės pageidaujamus produktus, paslaugas ir informaciją;
 • susisiekti su jumis dėl prašymo, kurį mums pateikėte;
 • užtikrinti norminių aktų reikalavimų vykdymą;
 • administruoti jūsų pasirinkimus ir teises, kuriomis pasinaudojote pagal šią privatumo politiką;
 • realizuoti savo teisinius interesus.

 

Jums sutikus tvarkysime asmens duomenis:

 

Interneto svetainėje:

 • Kontaktų forma – ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jūsų sutikimo suteikimo datos;
 • Slapukai – ne ilgiau kaip dvylika mėnesių;
 • Klientų aptarnavimas – šiuos duomenis saugosime ne ilgiau kaip dvejus metus nuo momento, kai pasibaigs sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

 

Mūsų patalpose:

 • Vaizdo stebėjimas – tokius duomenis saugosime ne ilgiau kaip aštuonias savaites nuo įrašymo momento.

 

Teikiant paslaugas:

 • bendravimas telefonu su aptarnavimo tarnyba – ne ilgiau kaip dvylika mėnesių nuo įrašymo momento;
 • rinkodaros tikslais – ne ilgiau kaip penkerius metus nuo paskutinio sandorio sudarymo momento;
 • užtikrinant sutartinių įsipareigojimų įvykdymą – ne ilgiau kaip penkerius metus nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo momento;
 • analizuojant prašymus renginiams ir jų vertinimo anketas – vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. Tokius duomenis saugosime ne ilgiau kaip penkerius metus nuo renginio dienos.

 

Prašymams dėl laisvų darbo vietų:

 • Vertinant prašymus dėl laisvų darbo vietų – ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo sutarties su atrinktu pretendentu sudarymo momento.

 

Trečiosios šalys

 

Asmens duomenų neperduosime trečiosioms šalims, išskyrus tiek, kiek tai būtina pagrįstai mūsų verslui vykdyti, pavyzdžiui, interneto svetainės analizei, administravimo paslaugoms teikti ar klientų aptarnavimui ir savo interesų apsaugai. Tačiau šiuo atveju užtikrinsime, kad šios trečiosios šalys asmens duomenis tvarkytų tik pagal mūsų nurodymus ir negalėtų jų naudoti kitais tikslais. Šios trečiosios šalys privalo apsaugoti jūsų duomenis pagal norminių aktų reikalavimus ir mūsų sutartis.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms jų prašymu, jeigu to reikalaujama teisės aktais, taip pat ginti jūsų teisėtus interesus rengiant, pareiškiant ir ginant teisinius reikalavimus.

Mes jokiu būdu neprekiausime jūsų asmenine informacija ir asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis.

 

Duomenų perdavimas į kitas šalis

 

„Datakom“ įsipareigoja neperduoti jūsų asmens duomenų organizacijai ar bet kuriam kitam asmeniui, esančiam šalyje, kurioje neužtikrintas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis, nebent jūs davėte aiškų sutikimą.

 

Jūsų teisės

 

 • Prieiga prie asmens duomenų

Turite teisę prašyti patvirtinimo, kad tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti prieigos prie asmens duomenų, kuriuos tvarkome.

 

 • Asmens duomenų taisymas ir atnaujinimas

Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę ją pataisyti patys arba paprašyti mūsų tai padaryti. Tikime, kad jūsų pateikti duomenys apie jus yra galiojantys tol, kol nepateikėte informacijos, kad juos reikia taisyti.

 

 • Sutikimo atšaukimas

Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kuris atliekamas su jūsų sutikimu.

 

 • Nesutikimas, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais

Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo sutikimą dėl tokio jūsų asmens duomenų naudojimo galite atšaukti išsiųsdami el. laišką adresu info@datakom.lv. Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, prieš pateikdami informaciją apie jūsų prašomus asmens duomenis, imsimės atitinkamų veiksmų, kad patikrintume jūsų tapatybę.

 

 • Prieštaravimas tvarkyti teisėtais pagrindais

Turime teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, užtikrinti fizinį saugumą, sutarčių vykdymą ir pan.). Turite teisę nesutikti, bet mes ir toliau tvarkysime jūsų duomenis, jei turėsime įtikinamų priežasčių tęsti jų tvarkymą.
Norėdami pareikšti prieštaravimus šiuo atveju, pateikite mums raštišką prašymą.
Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, prieš pateikdami informaciją apie jūsų prašomus asmens duomenis, imsimės atitinkamų veiksmų, kad patikrintume jūsų tapatybę.

 

 • Ištrynimas

Nors turite teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, tam tikromis aplinkybėmis įstatymais ir teisinių interesų pagrindu reikalaujama, kad saugotume jūsų duomenis.
Norėdami išreikšti savo reikalavimus, pateikite mums raštišką prašymą. Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, prieš imdamiesi tokių veiksmų, imsimės atitinkamų priemonių, kad patvirtintume jūsų tapatybę.

 

 • Tvarkymo apribojimas

Turite teisę reikalauti pakeisti ar apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Tačiau šiuo atveju tai gali turėti įtakos, kokias paslaugas ir jų rūšis jums galėsime suteikti.
Norėdami išreikšti savo reikalavimus, pateikite mums raštišką prašymą.
Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, prieš imdamiesi tokių veiksmų, imsimės atitinkamų priemonių, kad patvirtintume jūsų tapatybę.

 

 • Duomenų perkeliamumas

Turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kuriuos suteikėte savo sutikimu ar sutarties pagrindu.
Norėdami išreikšti savo reikalavimus, pateikite mums raštišką prašymą. Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, prieš imdamiesi tokių veiksmų, imsimės atitinkamų priemonių, kad patvirtintume jūsų tapatybę.

 

Privatumo politikos koregavimai ir pakeitimai

Manome, kad prieš naudodamiesi svetaine perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika bei Slapukų politika. Pasiliekame teisę keisti šios politikos sąlygas paskelbdami pranešimą svetainėje ir tokiu būdu jus informuodami.

 

Ši politika galioja nuo 2021 m. spalio 12 d.

Sazinies ar mums
Sazinies ar mums! Atbildēsim uz visiem Jums interesējošajiem jautājumiem un piedāvāsim risinājumu.
x

  x
  Norėdami atsisiųsti failą, užpildykite formą!
  Užpildydami šią formą sutinkate su datakom.lv privatumo politika
  check
  Ačiū, anketa sėkmingai išsiųsta!
  Failas turėtų atsidaryti naujame lange.
  Jei nepavyko atsisiųsti failo, susisiekite su mumis.