Datakom
Par mums
Pakalpojumi
Kontakti
RAKUS izvēlas mūsdienīgu IT infrastruktūru no DATAKOM
27/12/2018

Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca ir viena no attīstītākajām medicīnas iestādēm Latvijā, ne tikai medicīnas jomā, bet arī īpaši vērš uzmanību uz tehnoloģiju un IT attīstību. Izvērtējot mūsdienu IT izaicinājumus, lai izvairītos no iespējamas iestādes dīkstāves, RAKUS valde pieņēma tālredzīgu un visnotaļ uz attīstību orientētu lēmumu –  realizēt vērienīgu slimnīcas IT infrastruktūras – Microsoft Hyper-V virtualizācijas platformas atjaunināšanas projektu. Lai šāda līmeņa projektu izvērstu, ir nepieciešams uzticams partneris, kuram uzticēt darbus, par šādu partneri kļuva  Latvijas IT infrastruktūras uzņēmums DATAKOM.

Izanalizējot esošo infrastruktūru, tika izstrādāts pirmās nepieciešamības iekārtu un programmatūras implementācijas projekts. Šis projekts paredzēja trīs serveru un divu disku masīvu piegādi, iegādi, uzstādīšanu un datu migrāciju. Lai nodrošinātu efektīgu RAKUS darbību, divi serveri un viens disku masīvs tika paredzēts primāro informāciju sistēmu izvietošanai, un viens serveris ar disku masīvu rezerves kopiju glabāšanai.

Paralēli serveru tehnikas iegādei tika piegādātas arī Microsoft programmatūras licences, tās RAKUS sniedz iespēju izmantot jaunākās programmatūras versijas un to funkcionālos ieguvumus, tā uzlabojot IT sniegtos servisus.

Datakom ir veiksmīgi piegādājis visu nepieciešamo tehniku un licences, šobrīd aktīvi notiek darbi pie Microsoft programmatūras darbiem, kas sevī ietver: operētājsistēmas instalācijas, augstas pieejamības virtualizācijas klastera izveides un nākotnē esošo virtuālo instanču migrēšanu uz izveidoto augstas pieejamības virtualizācijas klasteri. Datakom ir vairāku gadu pieredze infrastruktūru būvēšanā, līdz ar to RAKUS var būt drošs par savas jaunās sistēmas veiksmīgu darbību un datu drošību. Kopumā, pēc projekta realizācijas, RAKUS iegūs vitāli nepieciešamo jaudu biznesa sistēmu darbināšanai, kas vecajā infrastruktūrā būtiski pietrūka. Iegūs jaunākas programmatūras versijas ar ievērojamiem uzlabojumiem pārvaldības un tehniskā ziņā, darbības nepārtrauktību un  krīzes gadījumā, ātru darbības atjaunošanu.

Šis ir ievērojams uzlabojums RAKUS IT infrastruktūrā, tas nodrošinās efektīgu un mūsdienu līmenim atbilstošu darbību vienā no lielākajām un svarīgākajām slimnīcām Latvijā. Veselība un veselības dati ir tie, kuri ir jāsargā īpaši un tiem ir jābūt pieejamiem, nedrīkstam pieļaut situāciju, kad kritiskā brīdī ārsts nespēj piekļūt informācijai vai darboties ar kādu kritisku medicīnas ierīci. Ņemot vērā uzlabojumus, kas tika veikti šī projekta ietvaros, joprojām RAKUS apjomīgajā IT infrastruktūrā ir lietas, kuras tuvākajā laikā ir jāmaina vai jāuzlabo, līdz ar to, ir laicīgi jāvērtē riski un jābūt pietiekoši tālredzīgiem, lai turpinātu novērst draudus, kas var sagraut datu plūsmu slimnīcā.

Infrastruktūras atjaunināšanas projektu izdevās realizēt pateicoties RAKUS un Datakom veiksmīgai sadarbībai, kopīgā darbā izveidojot mūsdienīgu, efektīgu un ilgtermiņā darbināmu infrastruktūru, kas RAKUS sistēmu mobilitāti paceļ pavisam jaunā līmenī.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, kas nodrošina daudzpusīgu diagnostiku un ārstēšanu pacientiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu un attīstīta inovācijas, nodrošina jauno speciālistu apmācību un īsteno pasākumus sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai.

Datakom ir Latvijas IT uzņēmums, kas darbojās jau kopš 1994. gada, nodrošinot pilna IT spektra pakalpojumus publiskajā un privātajā sektorā.

Dalies
Dalies
Vēlies uzdot jautājumu?
Sazinies ar mums »
Par būtisko Datakomā
Jaunumi »
Pievienojies profesionāļiem!
Vakances »
Ziņojums
Sūtīt
Ziņojums
Sūtīt
Ziņojums
Sūtīt