Datakom
Datakom speciālisti
RAKUS – english english
03/02/2017

english english Mūsdienu medicīnas iestādes ir bagātas ar daudz dažādiem sarežģītiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Jo tālāk viss attīstās jo vairāk izmeklējumu, manipulāciju un citu medicīnas pakalpojumu tiek sniegšanai izmanto Medicīnas iekārtas. Jo lielāka iestāde jo vairāk iekārtu, jo vairāk iekārtu, jo vēl vairāk izejmateriālu un sarežģītu apkalpošanas noteikumu šīm iekārtām. Tradicionāli iekārtas uzskaitītas dažādās vietās – Excel faili, grāmatvedības sistēma, apkalpošanas burtnīcas un kalendāri ar atzīmēm pie sienas. MIIS izstrādā sistēma nodrošina vieglāku ikdienas iekārtu uzskaites, apkalpošanas un plānošanas nodrošināšanai, kā arī trešo pušu pakalpojumu sniedzēju vienotai piesaistei. Sistēmas lietotāji: 1. Medicīnas tehnoloģiju grupas tehniskie eksperti- vienotā vidē informācijas savākšana, darbu plānošana, darba plūsmu izmantošana apstiprinājumu saņemšanai, komunikācija ar trešajām pusēm. lokāciju uzskaite iekārtu atrašanai 2. Medicīnas tehnoloģiju iekārtu uzraugi – vienota vieta, kur pieejams kalendārais plāns visām iekārtu prasītajām sertifikācijām atbilstoši ražotajā noteikumiem un likumiskajām normām 3. Dažāda līmeņa vadītāji – atskaites par iekārtām, to noslodzi, vēsturiskām izmaksām un citas plānošanai un caurspīdīguma nodrošināšanai svarīgas atskaišu formas. Rietumeiropā šādas sistēmas ir ļoti populāras, Latvija pirmā iestādē, kas uzsākusi šāda projekta ieviešanu ir RAKUS.

Share
Datakom speciālisti
Similar articles
Share
Ask us a question!
Contact us! »
Be the first to know!
News »
Learn about Datakom!
About us »
Ziņojums
Sūtīt
Ziņojums
Send
Ziņojums
Send